แนะนำภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เพื่อผู้ที่สนใจและอยากเริ่มต้นในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ